យុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគ CANSLIM


40
Date | 16-12-2020 - 10:43 AM Article Type | Stock Markets Region | World

#CANSLIM (អានថា ខែនស្លីម) ជាទស្សនះវិជ្ជានៃការជ្រើសរើស ការទិញនិងការលក់ #ភាគហ៊ុន។ វាបង្កើតដោយលោក William O’Neil ដែលជាអ្នកបង្កើតរួមនៃការសែត Investor’s Business Daily ។ CANSLIM ត្រូវបានពិពណ៏នានៅក្នុងសៀវភៅដ៏ល្បីរបស់លោកឈ្មោះ“ របៀបបង្កើតប្រាក់តាមរយះភាគហ៊ុន(How to Make Money in Stocks )” ។ ឈ្មោះអក្សរកាត់នេះតំណាងអោយ #យុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគ ប្រកបដោយជោគជ័យខ្លាំងមួយ ។ អ្វីដែលធ្វើអោយប្រព័ន្ធ CANSLIM ខុសពីគេ គឺការចាប់អារម្មណ៏របស់វាទៅលើទិន្នន័យរូបិយផងដូចជាប្រាក់ចំណេញ និងទិន្នន័យអរូបិយផងដូចជា ភាពខ្លាំងទូទៅ កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងគំនិតសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។ ចំណុចសំខាន់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺថា មានភស្តុតាងបង្ហាញថា យុទ្ធសាស្ត្រនេះមានដំណើរការល្អក្នុងកំឡុងពេលជាងពាក់កណ្តាលចុងក្រោយនៃសតវត្សរ៍ទី២០នេះ។ មានឧទាហរណ៍ជាច្រើនរាប់មិនអស់នៃក្រុមហ៊ុនដែលបានបំពេញកត្តាវិនិច្ជ័យរបស់ CANSLIM មុននឹងថ្លៃភាគហ៊ុនរបស់វាកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ ក្នុងផ្នែកនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលបន្សំអក្សរទាំង៧នៃប្រព័ន្ធ CANSLIM ។
១. C= Current Earnings ប្រាក់ចំណេញប្រចាំត្រីមាសពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងមួយភាគហ៊ុន
ប្រាក់ចំណេញនេះត្រូវតែកើនឡើងយ៉ាងតិច ១៨%ទៅ២០%។
២. A= Annual Earnings ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំក្នុងមួយភាគហ៊ុន
តួលេខនេះគួរតែបង្ហាញនូវកំណើនយ៉ាងមានន័យសម្រាប់រយះពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយ។
៣. N= New កិច្ចការថ្មី
ទិញក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិផលថ្មីៗ មានអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មី ឬ ក៏ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៃស្ថានភាពរបស់វិស័យវិនិយោគ។ សំខាន់បំផុតត្រូវទិញភាកហ៊ុនដែលវាចាប់ផ្តើមឈានដល់កម្រិតថ្លៃខ្ពស់ថ្មី។ បំភ្លេចអំពីភាគហ៊ុនមានតម្លៃថោកទៅ។វាមានតម្លៃថោកដោយសារហេតុផលអ្វីមួយ។
៤. S= Supply and Demand បរិមាណភាគហ៊ុនកំពុងចរាចរលើទីផ្សារ
បរិមាណភាគហ៊ុននេះគួរតែមានចំនួនតិចនិងសមហេតុផល។
៥. L= Leader or Laggard អ្នកនាំមុខទីផ្សារ
ទិញភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនដែលមានអ្នកនាំមុខទីផ្សារ និងចៀសវាងអ្នកដើរតាមក្រោយគេ។
៦. I= Institutional Sponsorship ការគាំទ្រពីស្ថាប័នវិនិយោគ
ទិញភាគហ៊ុនដែលមានអ្នកគាំទ្រជាវិនិយោគិនស្ថាប័នមួយចំនួនដែលសម្រេចបានលទ្ធផលវិនិយោគថ្មីៗល្អលើសមធ្យម។
៧. M= Money Direction ទិសដៅទីផ្សារទូទៅ
ទីផ្សារនឹងកំណត់អ្នកចាញ់ឬឈ្នះ។ ដូចនេះ រៀនស្វែងយល់អំពីទិសដៅបច្ចុប្បន្ននៃទីផ្សារទូទៅ និងបកស្រាយសន្ទស្សន៍ទីផ្សារទូទៅ (ការប្រែប្រួលបរិមាណ និងថ្លៃទិញ-លក់) និងសកម្មភាពនៃអ្នកនាំមុខទីផ្សារនីមួយៗ។
CANSLIM មានភាពអស្ចារ្យពីព្រោះវាផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយនូវភាពអត្តនោម័ត។ ប្រសើរបំផុតនោះ វាច្របាច់បញ្ចូលនូវយុទ្ធវិធីនានានៃយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគសំខាន់ៗ គឺថា CANSLIM ជាបន្សំនៃយុទ្ធសាស្រ្ត វិនិយោគលើតម្លៃ វិនិយោគលើកំណើន ការវិភាគបែបមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងភាគខ្លះនៃការវិភាគបែបបច្ចេកទេស។
សូមចាំថា នេះគ្រាន់តែជាលំនាំដើមខ្លីៗនៃយុទ្ធសាស្រ្ត CANSLIM ប៉ុណ្ណោះ។ លំនាំដើមនេះគ្រាន់តែដកស្រង់ចេញមួយផ្នែកពីសៀវភៅរបស់លោក O’Neil ដែលមានឈ្មោះថា “របៀបរកប្រាក់ពីភាគហ៊ុន”។ យើងណែនាំលោកអ្នកអោយអានសៀវភៅនេះ ដើម្បីអោយបានយល់ពេញលេញនូវគោលគំនិតនៃប្រព័ន្ធ CANSLIM ។Author: PPS
Source: PPS
Comment
   
Market Quotes are powered by Investing.com